CAIHP vyhledává pro své členy lékaře – specialisty, tak aby se v případě obtíží mohli dostat co nejdříve zpět na led

16. 9. 2019

CAIHP na základě četných dotazů svých členů přišla na myšlenku, jak klukům při jejich zdravotních obtížích nabídnout alternativu a tedy druhý názor, jak zjistit příčinu jejich špatného zdravotního stavu a jak je co nejdříve dostat zpět na led. Hráčská asociace si je vědoma, že všichni kluci nemají stejné lékařské zázemí, a proto mnozí sami shánějí pomoc od specialisty, avšak kolikrát neví na koho se obrátit. Z tohoto důvodu se Libor Zbořil, prezident CAIHP, obrátil na svého kamaráda, týmového lékaře Mountfieldu HK a jednoho z nejlepších ve svém oboru, MUDr. Jana Víchu. Slovo dalo slovo a první vlaštovka je na světě! CAIHP se bude snažit zajistit pro své členy specialisty z různých lékařských oborů, na které se kluci mohou kdykoliv obrátit pro pomoc.

Jaký má názor MUDr. Jan Vícha – ortoped, specialista na sportovní úrazy, týmový lékař  Mountfield HK:

Dlouhodobě se věnuji problematice úrazů ve vrcholovém sportu a zajištění komplexní lékařské péče v kolektivních sportech.  Nedávno jsem byl osloven ke spolupráci s Českou asociací hokejistů. Iniciátorem byl můj dlouholetý kamarád Mgr. Libor Zbořil, který se stal novým prezidentem asociace, a který má mnoho nápadů ke zkvalitnění péče o své členy. V mém případě se jedná o pomoc v oblasti zdraví hráčů a koordinaci lékařské pomoci v případě potíží.
Z dlouhodobého působení v extraligovém klubu a získaných zkušeností vím, nakolik je problematika úrazů, ale i neúrazových potíží u hokejistů specifická, a jaký vyžaduje přístup. Komplikace často přináší i přesuny hráčů mezi kluby do neznámého prostředí, kde zejména zpočátku nemusí být důvěra v poskytovanou lékařskou péči vždy 100%. Velmi komplikovanou situací je vždy vážný úraz v době hostování nebo výpomoci v jiném klubu, někdy na opačném konci republiky, kdy okamžitý kontakt s klubovým odborníkem není možný.
Naším cílem je ve spolupráci s hráčskou asociací vybudovat síť specialistů po celé ČR, na které by se mohli hráči obracet v případě dlouhodobých potíží, nejasného nálezu, komplikací léčby nebo nedostupnosti odborné péče. Hráčská asociace má ambice hráčům zajistit druhý názor a pohled regionálního specialisty v oboru sportovní traumatolologie.  Postupně chceme lékařskou péči rozšířit i na jiné obory v každém kraji,  abychom byli schopni zajistit komplexní pomoc v případě potíží, a to nejen pro hráče, ale i jejich rodinám. To znamená např. stomatologii, dětské lékaře, porodnictví a gynekologii, chirurgii atd.
Členové hráčské asociace tak získají jistotu, že bude o ně i jejich rodiny postaráno. A to i v regionu daleko od domova a mohli se naplno věnovat sportovním výkonům.

 

TOP