AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE SVĚTĚ HOKEJE VYŽADUJE ZNALOSTI, PŘEHLED, ZKUŠENOSTI A INFORMACE

12. 6. 2019

Boby Jank se vyjádřil k situaci v Chomutově a taky o tom jak funguje spolupráce s CAIHP.

(Pokračování textu…)

8. 6. 2019

Libor Zbořil, prezident CAIHP, se již podruhé a razantněji vyjádřil pro deník Sport k situaci pohledávek hráčů vůči klubu Piráti Chomutov.

(Pokračování textu…)

7. 6. 2019

Trojrozhovor Marka Mazance, Ing. Aleše Kmoníčka a Libora Zbořila z CAIHP pro magazín Quartier.

(Pokračování textu…)

I letos 12. 6. 2019 se pod záštitou CAIHP koná již 7. ročník Hokej Charity Golf Cup a doufejme, že výtěžek poslouží dobré věci. (Pokračování textu…)

Na území CAIHP v Praze proběhlo první společné setkání Libora Zbořila, prezidenta CAIHP a Ing. Jaroslava Veverky ml., a to za účelem vyřešení nelichotivé situace, která panuje mezi Piráty a současnými či bývalými hráči klubu. Schůzka byla iniciována ze strany p. Veverky ml., který tak reagoval na žádosti o uspokojení několika miliónových pohledávek z bankovní záruky klubu, jež hráčská asociace prostřednictvím svých členů podala k rukám ředitele extraligy, p. Josefa Řezníčka, za téměř 17 kluků. Témata byla tři. Liborem tlumočená dlouhotrvající nespokojenost se současnou situací v klubu, mající negativní dopady nejen na sportovní, ale i soukromé životy hráčů, jež by se v českém hokeji neměla nikdy opakovat, dále vysvětlení stávající situace v klubu Piráti Chomutov a řešení vypořádání nemalých pohledávek, které kluci evidují za Piráty. Výsledkem společného jednání bylo ujištění ze strany klubu, že se k problémům chtějí postavit čelem, že je zájem v Chomutově hokej zachovat, a že do pátku 31. 5. 2019 CAIHP obdrží možný návrh řešení pohledávek svých členů. O dalším vývoji bude CAIHP informovat.

 

 

Libor Zbořil, prezident CAIHP, poskytl rozhovor pro deník Sport na téma nelichotivé situace u Pirátů Chomutov.
(Pokračování textu…)

Libor Zbořil, prezident CAIHP, oficiálně potvrzuje rozšíření řad hokejových agentů, kteří vstoupili do spolupráce s CAIHP. Jde o Petra Hemského, který je připraven s námi spolupracovat a doufejme, že spolupráce bude k oboustranné spokojenosti. Petře, díky za důvěru!

(Pokračování textu…)

I dnešní (21. 5. 2019) podpora CAHIP, Slovenské a Finské hráčské asociace našim proti Švýcarům pomohla. Kluci, blahopřejeme!
(Pokračování textu…)

Na MS v ledním hokeji na Slovensku se dne 20. 5. 2019 sešli k soukromé schůzce také prezidenti České a Slovenské hráčské asociace, Libor Zbořil a Oliver Pravda. Schůzka trvala téměř čtyři hodiny. Její konkretní výstupy nevíme, ale bylo potvrzeno, že se domluvil zejména konkrétní postup, jak a s kým posílit vliv evropských hráčských asociací za účelem posílení ochrany hráčských práv a také posílení samotného vlivu hráčských asociací. Prý už není vše jen v rovině vizí, představ a utopie, ale v brzké době budou realizovány konkrétní kroky.
(Pokračování textu…)

Dne 20. 5. 2019 došlo na MS v ledním hokeji v Bratislavě k naplánovanému setkání zástupců evropských hráčských asociací, a to z České republiky, Slovenska, Švédska, Finska a Polska. Maďarská asociace se omluvila, avšak potvrdila svůj zájem na rozšíření vzajemné spolupráce. Výsledkem je zejména zájem co nejdříve podepsat memorandum o spolupráci a dále dokončit a rozjet anonymní hodnotící systém klubů v rámci dané země a v rámci evropských klubů. Taktéž se posunula myšlenka vytvoření tzv. matky všech evropských hráčských asociací. Pro vytvoření silnějšího subjektu majícího větší vliv na mezinárodní hokejové organizace došlo ke shodě v oslovení dalších asociací, a to ve Francii, Itálii, Německu a svůj zájem projevili i angličané. Tak držme palce, ať se vše domluvené podaří zrealizovat. (Pokračování textu…)

TOP