ETICKÝ KODEX

Etický kodex hráčských zprostředkovatelů registrovaných CAIHP je písemným dokumentem, jež je závazný pro hráčské zprostředkovatele registrované CAIHP, když jeho odsouhlasení a dodržování v něm vyjádřených hodnot je jednou z podmínek pro zapsání a vedení na seznamu hráčských zprostředkovatelů vedených CAIHP.

Etikou CAIHP rozumí taktéž duchovní orientaci, která je základem hráčského zprostředkovatele nevyjímaje, když etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe každého hráčského zprostředkovatele zapsaného na seznamu CAIHP.

Etika se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel, a to obecně závazných právních předpisů, řádů, rozhodnutí a předpisů vydávanými sportovními orgány a kluby. Obsah pojmu etika rovněž zahrnuje správné postoje mezi sportovci, dalšími hráčskými zprostředkovateli, sportovními orgány, kluby, diváky, novináři a dalšími subjekty.

Etický kodex hráčských zprostředkovatelů registrovaných CAIHP se vztahuje i na jejich zaměstnance a osoby vystupující jejich jménem.

 

Celé znění etického kodexu ZDE

 

TOP