JAKUB HLÍNA

Sportu se intenzivně věnuji celý můj život, a to ať již na závodní, tak rekreační úrovni. Jsem přesvědčen, že sport tvoří nezbytnou součást života každého z nás a představuje způsob, jak se naučit řádu, píli a disciplíně. Věřím, že prostřednictvím sportu lze ovlivnit náladu, myšlení a postoj velkého množství lidí, čehož je zejména lední hokej v České republice velkým příkladem. I proto se již několik let angažuji ve hokejovém prostředí, a to zejména z pohledu regulace na státní i mezinárodní úrovni, z pohledu daňového ve vztahu hráč – klub a rovněž z pohledu ochrany hráčských práv a jejich možného pozitivního využití v rámci business developmentu.

Můj profesní život se točí především okolo práva jako takového. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, následně jsem úspěšně obhájil titul doktora práv se zaměřením právě na již zmiňované daňové právo. V průběhu studií jsem rovněž absolvoval zahraniční stáž na prestižní Erasmus University of Rotterdam v Nizozemí se zaměřením na veřejné právo a mezinárodní obchod. Po studiích jsem absolvoval koncipientskou stáž v pražské advokátní kanceláři, kdy bylo mým hlavním úkolem chránit management a vedení obchodních společností před případnými negativními dopady jejich obchodních rozhodnutí. Měl jsem možnost učit se od top manažerů evropského i světového formátu a tyto zkušenosti jsem se, věřím, naučil využít i ve svém dalším osobním a profesním životě. Poté jsem pracoval pro mezinárodní poradenskou společnost, kde bylo mým hlavním úkolem rozvinout stávající portfolio nabízených služeb v rámci českého a evropského trhu. Nyní vedu vlastní advokátní kancelář, která se zaměřuje především na daňové a obchodní právo.

V České asociaci hokejistů jsem odpovědný za business development, kontakt s partnery a tvorbu nových obchodních příležitostí.

TOP