JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE

se silným zázemím - chránící zájmy a práva členů, profesionálních hokejistů v ČR. Náš tým zkušených odborníků se znalostí problematiky hokeje a práva spolupracuje s organizacemi napříč českým hokejovým světem, s agenty, ostatními evropskými hokejovými asociacemi a s NHLPA. Vytváříme projekty na poli sportu, osvěty a charity.

Účelem České asociace hokejistů, z.s. (dále také jako „CAIHP“ či „asociace“) je zejména:

 1. prosazovat individuální a kolektivní zájmy profesionálních hráčů ledního hokeje, a to na všech soutěžních úrovních, poskytovat těmto hráčům všestrannou podporu, servisní služby, pomoc a poradenství ať už přímo či nepřímo související s výkonem jejich profese;
 2. ochraňovat, uplatňovat a obhajovat individuálně a kolektivně sportovní a hospodářské zájmy profesionálních hráčů ledního hokeje;
 3. reprezentovat profesionální hráče ledního hokeje na národní i mezinárodní úrovni;
 4. zastupovat profesionální hráče ledního hokeje před Českým svazem ledního hokeje, Asociací profesionálních klubů ledního hokeje, mezinárodními i českými organizacemi v oblasti hokeje a sportu obecně;
 5. zabezpečit právní, marketingové i jiné poradenství související s výkonem sportovní činnosti profesionálních hráčů ledního hokeje;
 6. uzavírat reklamní, marketingové, sponzorské a jiné smlouvy a partnerství, včetně dohod o spolupráci, které budou podporovat CAIHP a tím tak napomáhat jejich rozvoji;
 7. napomáhat rozvoji a vzdělávání členů Spolku prostřednictvím školení a přednášek, a to v právních, ekonomických, finančních, marketingových i jiných oblastech, stejně tak i v oblasti negativních jevů ve sportu;
 8. vydávat metodické a propagační materiály;
 9. rozvíjet a pečovat o rozvoj ledního hokeje na území České republiky, jakož i na mezinárodní úrovni;
 10. spolupracovat s Českým svazem ledního hokeje, Asociací profesionálních klubů ledního hokeje, mezinárodními i českými organizacemi v oblasti hokeje a sportu obecně, hráčskými zprostředkovateli, ostatními hráčskými asociacemi a spolky a také se státní a místní správou a samosprávou;
 11. sloužit jako základna pro výměnu informací, zkušeností a poznatků ve spojení s ledním hokejem i sportem obecně;
 12. propagovat lední hokej coby společenský fenomén;
 13. integrovat zdravotně, sociálně a jinak handicapované osoby do společnosti prostřednictvím ledního hokeje a sportu obecně;
 14. spolčovat osoby pohybující se nejen v prostředí ledního hokeje;
 15. nominovat kandidáty do komisí a orgánů zřízených CAIHP.
TOP