ORTOPED

MUDr. Jan Vícha

ortoped, specialista na sportovní úrazy, týmový lékař Mountfield HK

Dlouhodobě se věnuji problematice úrazů ve vrcholovém sportu a zajištění komplexní lékařské péče v kolektivních sportech.  Nedávno jsem byl osloven ke spolupráci s Českou asociací hokejistů. Iniciátorem byl můj dlouholetý kamarád Mgr. Libor Zbořil, který se stal novým prezidentem asociace, a který má mnoho nápadů ke zkvalitnění péče o své členy. V mém případě se jedná o pomoc v oblasti zdraví hráčů a koordinaci lékařské pomoci v případě potíží.
Z dlouhodobého působení v extraligovém klubu a získaných zkušeností vím, nakolik je problematika úrazů, ale i neúrazových potíží u hokejistů specifická, a jaký vyžaduje přístup. Komplikace často přináší i přesuny hráčů mezi kluby do neznámého prostředí, kde zejména zpočátku nemusí být důvěra v poskytovanou lékařskou péči vždy 100%. Velmi komplikovanou situací je vždy vážný úraz v době hostování nebo výpomoci v jiném klubu, někdy na opačném konci republiky, kdy okamžitý kontakt s klubovým odborníkem není možný.
Naším cílem je ve spolupráci s hráčskou asociací vybudovat síť specialistů po celé ČR, na které by se mohli hráči obracet v případě dlouhodobých potíží, nejasného nálezu, komplikací léčby nebo nedostupnosti odborné péče. Hráčská asociace má ambice hráčům zajistit druhý názor a pohled regionálního specialisty v oboru sportovní traumatolologie.  Postupně chceme lékařskou péči rozšířit i na jiné obory v každém kraji,  abychom byli schopni zajistit komplexní pomoc v případě potíží, a to nejen pro hráče, ale i jejich rodinám. To znamená např. stomatologii, dětské lékaře, porodnictví a gynekologii, chirurgii atd.
Členové hráčské asociace tak získají jistotu, že bude o ně i jejich rodiny postaráno. A to i v regionu daleko od domova a mohli se naplno věnovat sportovním výkonům.

TOP