Pomůže společné setkání zástupce Pirátů Chomutova a prezidenta CAIHP k uklidnění situace?

28. 5. 2019

Na území CAIHP v Praze proběhlo první společné setkání Libora Zbořila, prezidenta CAIHP a Ing. Jaroslava Veverky ml., a to za účelem vyřešení nelichotivé situace, která panuje mezi Piráty a současnými či bývalými hráči klubu. Schůzka byla iniciována ze strany p. Veverky ml., který tak reagoval na žádosti o uspokojení několika miliónových pohledávek z bankovní záruky klubu, jež hráčská asociace prostřednictvím svých členů podala k rukám ředitele extraligy, p. Josefa Řezníčka, za téměř 17 kluků. Témata byla tři. Liborem tlumočená dlouhotrvající nespokojenost se současnou situací v klubu, mající negativní dopady nejen na sportovní, ale i soukromé životy hráčů, jež by se v českém hokeji neměla nikdy opakovat, dále vysvětlení stávající situace v klubu Piráti Chomutov a řešení vypořádání nemalých pohledávek, které kluci evidují za Piráty. Výsledkem společného jednání bylo ujištění ze strany klubu, že se k problémům chtějí postavit čelem, že je zájem v Chomutově hokej zachovat, a že do pátku 31. 5. 2019 CAIHP obdrží možný návrh řešení pohledávek svých členů. O dalším vývoji bude CAIHP informovat.

 

 

TOP