Profesionální hráči mohou zažádat o příspěvek v programu Pětadvacítka i o ošetřovné

Reakcí na pandemii nového tipu koronaviru je i několik státních programů podpory, o které mohou zažádat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy i profesionální hokejisté. Hráči by měli mít nárok na pomoc ze záchranného programu Pětadvacítka, zažádat mohou také o ošetřovné.

Pětadvacítka

Na pomoc mají nárok OSVČ splňující následující podmínky:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

V rámci žádosti je nutné odevzdat vyplněný formulář (ZDE) finančnímu úřadu místně příslušnému ke správě vaší daně z příjmů. Postup je následující:

 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
 • Podepište vytištěnou žádost.
 • Podepsanou žádost naskenujte na Vašem skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný,
 • Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email. Správný email naleznete přímo na žádosti. Do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
 • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.
 • Nyní jste podali Vaši žádost.
 • Upozornění
  • Zkontrolujte si, že Vámi zadaný email příslušného finančního úřadu je správný a souhlasí s emailem uvedeným na žádosti.
  • Neposílejte žádosti na žádný jiný email, než je zveřejněný email územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Pokyny k vyplnění naleznete ZDE. E-maily na příslušné finanční úřady pak ZDE.

Ošetřovné pro OSVČ

Tedy dotace ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Více informací ZDE. Podmínky a on-line žádost ZDE.

CAIHP doporučuje kontaktovat dotčený orgán. Za určitých podmínek může hráčům vzniknout nárok také na tuto podporu.

TOP