Reakce výkonného výboru CAIHP na vyjádření ČSLH ze dne 26. 5. 2015

27.05.2015

Česká asociace hokejistů (CAIHP) je nucena reagovat na vyjádření Českého svazu ledního hokeje, který reagoval na tiskové prohlášení CAIHP z pondělního dne.

Česká asociace hokejistů ve svém vyjádření ze dne 25. 5. 2015 neprezentovala soukromé názory členů výkonného výboru Marka Černoška, Jiřího Vykoukala, Martina Ručinského a Petra Nedvěda, ale byla prezentací vůle všech svých členů, profesionálních hráčů, po změně stavu v našem hokeji, a to především v oblasti přestupových tabulek a hráčských smluv.

Kde končí racionální argumenty, začnou se používat výhrůžky soudy, jak to předvedl ve vyjádření ze dne 26. 5. 2015. Český svaz ledního hokeje. Představitelé České asociace hokejistů nechtějí jít a ani nepůjdou touto cestou, protože to nepovažují za řešení, které by přispělo k nápravě nedostatků, ale pouze k další destrukci hokeje v České republice.

Česká asociace hokejistů žádá ČSLH a další ledním hokejem dotčené orgány a odborníky, aby nehledali problémy tam, kde nejsou, a neodvraceli pozornost od témat, která trápí náš národní sport. Pojďme je společně řešit.

TOP